volby 2023 logo

Možnosti reklamy

Zdieľať
Zdieľať

Pokiaľ máte záujem o reklamu na stránkach www.2023volby.sk prosím prečítajte si nasledovné podmienky:

– reklamu je možné zadať len na celý deň. Kde sa začína ráno o 8.00 +- 5 minút a trvá 24 hodín, t.j. do 8:00 +- 5 minút nasledujúce dňa

– podmienkou objednania reklamy je jej objednanie minimálne 3 dni pred požadovaným termínom spustenia

– reklama bude umožnená len v tom prípade ak na daný termín nie je objednaná reklama iným subjektom

– objednávateľ je povinný minimálne 3 dni pred požadovaným termínom reklamy dodať grafické podklady reklamy a to vo formáte JPG, PNG, WEBP alebo GIF a to v rozmeroch uvedených nižšie

– stránka www.2023volby.sk (prenajímateľ) má právo odmietnuť reklamu bez udania dôvodu, o odmietnutí o tom musí objednávateľa bezodkladne informovať

– objednávaťeľ má možnosť meniť parametre zadanej kampane iba po dohode s prenajímateľom

Cenník reklamy

Cena je za umiestnenie na všetkých podstránkach stránky www.2023volby.sk

0 – 30 dní pred termínom volieb : 100 EUR / deň

31 – 60 dní pred termínom volieb : 75 EUR / deň

61 – 100 dní pred termínom volieb : 50 EUR / deň

101 – 237 dní pred termínom volieb : 20 EUR / deň

Kontakt pre objednanie reklamy

Pokiaľ máte záujem o reklamu, prosíme kontaktujte nás na adrese:

reklama@2023volby.sk

Do predčasných parlamentných volieb ostáva:

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd